เมนูปิด

For Business / สำหรับผู้ประกอบการ

VAT REFUND FOR TOURISTS ได้จัดทำรูปแบบประชาสัมพันธ์ขั้นตอนง่ายๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ                        และให้นักท่องเที่ยวเข้าใจขั้นตอนวิธีการขอคืนภาษีฯ เพื่อมิให้เสียสิทธิ์ในการขอคืนภาษีฯ สามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้

  • A-1 : สำหรับพนักงานผู้จัดทำคำร้อง ภ.พ.10 ใช้เป็นข้อมูล เพื่อพนักงานจะได้แจ้งข้อมูลสำคัญแก่นักท่องเที่ยว

  • A-2 : สำหรับร้านค้าแนบติดพร้อมคำร้อง ภ.พ.10 ส่งให้นักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวไม่ลืมขั้นตอนการคืนภาษีฯ

 

  • A-3 : สำหรับติดประกาศให้นักท่องเที่ยว ณ จุดออกคำร้อง ภ.พ.10 เพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการคืนภาษีฯ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-06-2022