เมนูปิด

退税付款方式

 退税付款方式

1.    退税金额不超过3万泰铢的退款方式
     1.1 现金 (仅泰铢) 
     1.2 四种币种的银行汇票: 美元、欧元、英镑、日元
     1.3 信用卡转账 (仅限VISA,JCB和MASTERCARD四种信用卡)
     1.4 支付宝(3-5天到账)
2.    超过3万泰铢的退款金额, 只可以通过银行汇票或信用卡转帐两种付款方式 (详见1.2 和 1.3)支付退款
     额外手续费包括银行开票费、汇兑费以及邮局收取的邮递费。以上费用将从退款金额中扣除。

ปรับปรุงล่าสุด: 30-05-2022