เมนูปิด

VAT Refund for Tourists Office

 • address Revenue Department, 90 Soi Phaholyothin7, Phaholyothin Road, Bangkok 10400 THAILAND (Mon-Fri : 8.30 am-4.30 pm)
 • telephone 0-2272-9384-5 , 0-2272-8196
 • fax 0-2617-3559
 • email vrefund@rd.go.th

Phuket Area Revenue Office (Mon-Fri:8.30am-4.30pm)

 • telephone 0-7632-8267
 • fax 0-7632-8266

Chiang Mai 1 Area Revenue Office (Mon-Fri:8.30am-4.30pm)

 • telephone 0-5311-2409-15 Ext 130,131
 • fax 0-5311-2416

Songkhla 2 Area Revenue Office (Hat Yai International Airport) (Mon-Fri:8.30am-4.30 pm)

 • telephone 0-7427-3803 Ext 3803, 3909, 3910, 3828
 • fax 0-7427-3845

Rayong Area Revenue Office (U-Tapao International Airport) (Mon-Fri:8.30am-4.30pm)

 • telephone 0-3869-4077-80 Ext 121-129
 • fax 0-3801-1799

Krabi Area Revenue Office (Mon-Fri:8.30am-4.30pm)

 • telephone 0-7566-3630-2 Ext 402
 • fax 0-7566-3628

Surat Thani 2 Area Revenue Office (Samui International Airport)(Mon-Fri:8.30am-4.30pm)

 • telephone 0-7742-0945 Ext 105-106
 • fax 0-7742-0946

Surat Thani 1 Area Revenue Office (Mon-Fri:8.30am-4.30pm)

 • telephone 0-7728-3639
 • fax 0-7728-3640

Chiang Rai Area Revenue Office (Mon-Fri:8.30am-4.30pm)

 • telephone 0-5371-1629,0-5360-0212-5

ปรับปรุงล่าสุด: 02-06-2022