ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้จัดทำแบบคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
คำนวณ ภาษีที่ได้รับคืน
฿
฿