NEWS HIGHLIGHTS

 • What’s News
  2017 11 23
  VAT REFUND FOR TOURISTS ได้จัดทำรูปแบบประชาสัมพันธ์ขั้น...
 • What’s News
  2017 08 23
  ดาวน์โหลด วีดีโอแนะนำผู้ประกอบการขายสินค้ามูลค่าเพิ่มให...
What’s
Events
เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม วันที่ : 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2561 วันที่ : 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2561 สถานที่ : ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โทร : 0 4485 7099 เว็บไซต์  : http://www.tourismthailand.
 • 2018.06.01
background-video icon-video
คำนวณ ภาษีที่ได้รับคืน
฿
฿